Certifikace, politika společnosti

Dbáme na kvalitu. Ctíme přírodu, její bohatství a chováme se k ní slušně.

Pro zkvalitnění pracovních podmínek našich zaměstnanců a pro posílení pozice společnosti na trhu jsme se v roce 2007 rozhodli pro spolupráci se společností Centia Quality s.r.o., která do naší firmy implementovala pracovní normy a postupy.

V pravidelných cyklech procházíme recertifikačním procesem zajišťovaným společností Bureau Veritas Certificacion Czech Republic s.r.o.

V současné době uplatňujeme systém řízení jakosti dle normy ISO 9001, systém enviromentálního řízení jakosti dle normy ISO 14001, systém řízení BOZP dle ISO 45001:2018 a systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C v rámci PEFC dle TD CFCS 2002:2020.

 

Pro zajištění tvorby, udržování, rozvoje a trvalého zlepšování zavedených systémů vydává naše společnost tzv. politiku společnosti, která je založená na principech:

 • zvýšení stability a síly společnosti, dosažení podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity systémů a vykonávaných činností
 • činností vykonávaných v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných právních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka; společnost se zavazuje k plnění právních a jiných požadavků souvisejících s nebezpečími a riziky, a k prevenci úrazů a nemocí z povolání
 • přezkoumání z hlediska požadavků integrovaného systému řízení pro veškerý nákup surovin, výrobků, nově aplikovaných i stávajících technologií a služeb
 • plnění nastavených právních a ostatních požadavků i jiných relevantních požadavků vztahující se k procesům, činnostem, službám a produktům v oblasti životního prostředí a BOZP, ke kterým se společnost Královské lesy s.r.o. přihlásila
 • zapojení všech pracovníků, kteří se podílejí na procesech nákupu, těžby, manipulace a prodeje dřevní suroviny, do odpovědnosti za udržování požadavků spotřebitelského řetězce dle TD CFCS 2002:2020 i požadavků dalších normativních dokumentů (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • zdokonalování společnosti ve spotřebitelském řetězci lesních produktů a ve vnitřní komunikaci tak, aby v každém okamžiku bylo možno identifikovat certifikovanou surovinu a byl znám její původ
 • důsledného vyžadování zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví od všech zainteresovaných stran; v tomto ohledu jejich činnost sledovat a vyhodnocovat

Naše aktuálně platné certifikáty, politika společnosti


#

Kontakt

 • Provozovna
  Komenského 215, 539 01 Hlinsko
 • E-mail
  info@kralovskelesy.cz
 • Telefon
  +420 721 047 110