Získané certifikace

Dbáme na kvalitu. Ctíme přírodu, její bohatství a chováme se k ní slušně!

Pro zkvalitnění pracovních podmínek našich zaměstnanců a pro posílení pozice společnosti na trhu jsme se v roce 2007 rozhodli pro spolupráci se společností Centia Quality s.r.o., která do naší firmy implementovala pracovní normy a postupy. V pravidelných cyklech procházíme recertifikačním procesem zajišťovaným společností Bureau Veritas Certifikacion Czech Republic s.r.o. V současné době uplatňujeme systém řízení jakosti dle normy ISO 9001, systém enviromentálního řízení jakosti dle normy ISO 14001, systém řízení BOZP dle OHSAS 18001:2008 a systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C v rámci PEFC dle TD CFCS 2002:2003.


Naše aktuálně platné certifikáty


#

Kontakt

  • Provozovna
    Komenského 215, 539 01 Hlinsko
  • E-mail
    info@kralovskelesy.cz
  • Telefon
    +420 721 047 110