Obchod


  • Obchodujeme s dřívím.
  • Nakupujeme dříví nastojato i na odvozním místě.
  • Prodáváme dříví v požadovaném sortimentu, kvalitě a délkách na přání zákazníka.
  • Prodáváme klest pro výrobu energetické štěpky.

Proč obchodovat s námi?

Sledujeme a dbáme na původ dřevní suroviny, kterou nakupujeme. Dříví od nás nepochází z kontroverzních zdrojů. Nabízíme dříví jehličnaté i listnaté v sortimentech, které odpovídají druhovému složení lesů v ČR. Měření a klasifikace surového dříví je prováděno dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR anebo na přání zákazníka. Našimi obchodními partnery jsou společnosti s tradicí, ale i společnosti mladé, budující své jméno v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření v lesích.