KŮROVCOVÉ

KŮROVCOVÉ DŘÍVÍ

Královské lesy - Váš spojenec v boji s kůrovcem

V posledních letech se naše země potýká s kůrovcovou kalamitou nebývalých rozměrů. Jediný efektivní a ekonomicky rentabilní způsob, jak se s kůrovcem vypořádat, je včasná těžba a následné odvezení napadených stromů.

Nabízíme

 • Těžbu kůrovcem napadených lesů pomocí harvestoru, který naruší kůru a zmenší tak pravděpodobnost dokončení vývoje kůrovce.
 • Odkup a odvoz vytěženého dříví
 • Financování těžby (výrobní náklady se odečtou od zisku z prodeje dříví).
 • V případě zájmu zajistíme úklid klestu a zalesnění vytěžených ploch.
 • Možnost nechat Vám palivové dříví z vašeho lesa, zaplatíte jen cenu za těžbu a přiblížení na odvozní místo.

Jak rychle se kůrovec množí?

 • Každá samička kůrovce (Lýkožrout smrkový) může za svůj život naklást až 100 vajíček. Z nich se vylíhne 50 nových samiček a 50 samečků. Pokud je příhodný rok, zvládne se kůrovec rozmnožit až ve třech generacích, takže jedna samička může mít na konci roku i 125 000 pravnuček, které mohou od jara dalšího roku napadat další zdravé stromy. Zimu přečkávají všechna vývojová stádia. Pokud přijde další pro kůrovce příhodný rok (kůrovec má rád teplo a sucho), máme na jeho konci 312,5 milionů samiček … a ták dále, dokud se nepodaří vývojový řetězec přerušit. Na zabití jednoho stromu tedy stačí pouze 50 samiček kůrovce.

Co se stane se stromem po napadení kůrovcem?

 • S postupujícím vývojem jednotlivých stádii kůrovce začne strom usychat. V místech s kůrou dojde k zapaření dřeva a k jeho zamodrání (v tento moment dřevo ztrácí 1/3 své hodnoty). V další fázi opadá ze stromu kůra a jehličí, strom umírá. Následně kmen začne vysychat, objevují se první trhliny, které se postupně prohlubují a dřevo dál ztrácí na kvalitě. Časem začíná strom v dolní části kmene odehnívat, ztrácí stabilitu a ohrožuje tak okolí svým možným pádem. Včasná těžba pomáhá minimalizovat ztrátu vzniklou kůrovcovou kalamitou.

 

Kontakt
Kateřina Půžová, DiS.
#

Kontakt

 • Provozovna
  Komenského 215, 539 01 Hlinsko
 • E-mail
  info@kralovskelesy.cz
 • Telefon
  +420 721 047 110