Stavebnictví#"

Stavebnictví

Proč realizovat stavby s námi?

Ačkoliv jsme rozšířili svoji činnost o stavebnictví nedávno, díky doplnění našeho týmu o zkušené profesionály v tomto oboru, jsme schopni být zárukou solidnosti a kvality. Z našeho hlavního oboru podnikání si přinášíme aktivní komunikaci se zákazníky, individuální přístup a snahu být nejlepšími v tom co děláme.

Stavby pro plnění funkce lesa Pozemní stavby Vodohospodářské stavby

Stavby pro plnění funkce lesa

 • Stavby lesních cest
 • Stavby hrazení bystřin, opravy břehů (rovnanina, zához, stavby břehových zídek)
 • Stavby malých vodních nádrží v lesích
 • Ostatní lesotechnické stavby a služby, opravy a rekonstrukce lesotechnických staveb

Pozemní stavby

 • Kompletní zemní práce pro všechny stavby
 • Hrubé terénní úpravy
 • Výstavbu komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a hřišť
 • Výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
 • Výstavbu a rekonstrukci vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie, pokládku inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu
 • Rekonstrukce a výstavba rodinných domů

Vodohospodářské stavby

 • Revitalizaci vodních toků
 • Výstavbu a rekonstrukci suchých ochranných hrází (poldrů)
 • Výstavbu a rekonstrukci malých vodních nádrží
 • Odbahnění rybníků, rekonstrukci výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
 • Protipovodňová opatření v krajině
 • Kompletní řešení vodního režimu půdy
 • Prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur
 • Sanaci sesuvů půdy
 • Pozemkové úpravy v obcích - společná zařízení
#

Kontakt

 • Provozovna
  Komenského 215, 539 01 Hlinsko
 • E-mail
  info@kralovskelesy.cz
 • Telefon
  +420 721 047 110