Těžba

Těžba dříví

Většina oborů podnikání si během své existence projde i složitým obdobím. Lesnicko-dřevařský sektor dospěl do stavu, který je všemi dotčenými stranami shodně označován jako krize. Tato krize sebou nese kromě jiných aspektů i enormní nedostatek lesní mechanizace na českém trhu. Abychom byli i v této situaci schopni dostát svým smluvním závazkům, investovali jsme do pořízení vlastního harvestorového uzlu složeného z harvestoru John Deere 1270G a vyvážecího traktoru John Deere 1510E a harvestorového uzlu složeného z harvestoru John Deere 1270G 8WD a vyvážecího traktoru John Deere 1210G. Dále disponujeme speciálním lesnickým kolovým traktorem s hydraulickou rukou EQUUS 175N a traktorem Zetor 7745.

Kontakt
Ing. Jan Klusáček
#

Kontakt

  • Provozovna
    Komenského 215, 539 01 Hlinsko
  • E-mail
    info@kralovskelesy.cz
  • Telefon
    +420 721 047 110